Sinds dit jaar bestaat er een regeling voor metaalrecyclers om de goede verwerking van afgedankte apparaten, ook wel e-waste, te stimuleren. Deelnemende metaalrecyclers ontvangen van Stichting OPEN een vergoeding voor de inzameling van e-waste en afgifte daarvan aan CENELEC-gecertificeerde verwerkers. Deze stimuleringsregeling loopt goed en blijft bestaan. Sterker nog, de regeling wordt begin 2023 uitgebreid op meerdere gebieden.

Gescheiden inzameling en de juiste registratie van afgedankte apparaten is verplicht en bovendien belangrijk voor een duurzame en circulaire samenleving. Ook geldt: hoe sneller deze apparaten apart worden gehouden en niet beschadigd raken, des te lager is het risico op brand. In het aanbod van raffineer is vaak nog e-waste terug te vinden. Met deze regeling wil Stichting OPEN de markt te stimuleren om dit apart te houden en af te geven aan gecertificeerde verwerkers. Er is geen bemoeienis in onderlinge prijsafspraken: de markt doet haar werk en wij vergoeden de extra moeite.  

Uitbreiding deelnamemogelijkheden 

Het afgelopen jaar konden alleen MRF-leden deelnemen aan de Stimuleringsregeling. Vanaf nu kunnen ook metaalrecyclers die vallen onder categorie 28.4 van de bijlage C onder het Besluit omgevingsrecht deelnemen. Metaalrecyclers die niet zijn vergund om e-waste in te nemen, maar dit toch soms tussen aangeleverd schroot aantreffen, kunnen indirect in aanmerking komen voor de Stimuleringsregeling. Diverse ontvangers verrekenen dit in de marktwaarde, informeer hiernaar bij hen. Voorwaarde hiervoor is in ieder geval dat het e-waste onbeschadigd apart wordt gehouden. 

Uitbreiding vergoeding 

De huidige vergoeding is 125 euro per ton voor inname, opslag en gescheiden afgifte aan een CENELEC-gecertificeerde verwerker. Eerder waren ICT apparaten uitgezonderd van de vergoeding, per 1 januari tellen deze ook mee. Voor armaturen wordt de vergoeding 150 euro per ton en voor CV-ketels en boilers 200 euro per ton, mits ze gescheiden van het andere e-waste worden aangeleverd. Daar bovenop betaalt deze verwerker een marktconforme vergoeding voor de metaalwaarde, maar dat blijft tussen jullie.  

Uitbreiding afgifte aan CENELEC-verwerkers 

Op dit moment zijn vijf CENELEC type II-verwerkers ontvanger van de stimuleringsregeling. Metaalrecyclers die deelnemen kunnen bij hen terecht op een zevental locaties. Vanaf 1 januari 2023 kunnen ook CENELEC type I-verwerkers ontvangers van de stimuleringsregeling worden. We hopen hiermee het aantal locaties snel uit te breiden. 

Wecycle inleverpunt voor bedrijven 

Metaalrecyclers die deelnemen aan de Stimuleringsregeling kunnen een officieel Wecycle inleverpunt worden. Zij nemen dan e-waste aan van bedrijven, houden dit apart (zo veel mogelijk compleet en onbeschadigd: dus niet verder beschadigen of demonteren, verknippen, vermengen of stekkers eraf). Waar gewenst worden ze vermeld op een website die begin 2023 online gaat en ontvangen ze een bordje voor op het terrein. Op de genoemde site vinden bedrijven plekken in Nederland waar ze hun e-waste kunnen inleveren of hoe ze dit kunnen laten ophalen. Met campagnes horen bedrijven hierover.  Apparaten met een negatieve waarde kunnen door Stichting OPEN worden opgehaald.

Informatie of deelnemen 

Metaalrecyclers of CENELEC I of II verwerkers met vragen kunnen contact opnemen met Stichting OPEN via www.stichting-open.org. 

The post Stimuleringsregeling succes: verlenging en uitbreiding hiervan in 2023  first appeared on Stichting Open.