de doelstelling van 65% op efficiënte wijze bereiken

Over de SMR

Stichting Metalektro Recycling, SMR, heeft als doel om op effectieve en efficiënte wijze de inzameldoelstelling van ten minste 65% te behalen voor alle bedrijven die elektrische en elektronische apparaten op de Nederlandse markt zetten.

Dit doel tracht zij te bereiken door het behartigen van de belangen van de producenten en importeurs die vallen onder 27 productgroepen, variërend van naaimachine tot professionele koeling en van elektrisch muziekinstrument tot een luchtbehandelingskast.

Producenten/importeurs sluiten zich aan bij Stichting OPEN, maar houden indirect toch een relatie met SMR. In de eerste plaats omdat SMR een van de bestuurders van Stichting OPEN benoemt en jaarlijks de hoogte van de afvalbeheerbijdrage voor 27 productgroepen bepaalt ter dekking van de kosten voor het realiseren van de inzameldoelstelling van 65%. Daarnaast zal SMR ook specifieke activiteiten en projecten uitvoeren gericht op het behalen van de doelstelling van 65% op een kosten efficiënte wijze.

In Nederland dragen alle producenten en importeurs van elektrische en elektronische apparaten (EEA) de verantwoordelijkheid voor hun producten. Conform de Regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische apparatuur (AEEA) betreft dit een verantwoordelijkheid over de financiering en inzameling na de afdankfase. De regeling stelt dat 65% van de op markt gebrachte apparaten ingezameld en gecertificeerd verwerkt dienen te worden.

SMR) behartigt binnen OPEN de belangen van meerdere productgroepen, zijnde:

> Airco-apparatuur en warmtepompen
> Professionele koel- en vriesapparatuur
> Automaten
> Ketels, boilers & geisers
> Ventilatie-, recirculatie- en luchtbehandelingsinstallaties
> Verwarmings- en warmwaterapparatuur
> Grootkeukenapparatuur

> Textielbewerkingsapparatuur
> Elektrische muziekinstrumenten
> Elektrisch speelgoed, ontspannings- en sportapparatuur
> Medische apparatuur
> Meet- en regelapparatuur
> Elektrische fietsen
> Apparatuur zonder primaire elektrische functie

Doelstellingen SMR

Belangen behartigen

Het behartigen van de belangen van producenten op het gebied van producentenverantwoordelijkheid voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten;

Processen verbeteren

Onderzoek initiëren, stimuleren en adviezen verstrekken ter verbetering van de processen van de recycling van afgedankte apparatuur

Ontwikkeling

Het leveren van een bijdrage in de ontwikkeling en toepassing van het Nederlands en EU-milieu- en afvalbeleid voor EEA

Updates vanuit Stichting OPEN

Bestuur SMR

Het bestuur van SMR benoemt haar bestuurder binnen OPEN, verantwoordelijk voor de 27 productgroepen. Voor de invulling van zijn rol binnen Stichting OPEN spelen het bureau, de Adviesraad en het bestuur van SMR een belangrijke rol.

Het bestuur van SMR vertegenwoordigt de deelnemers en behartigt en bewaakt hun belangen. De voorzitter van SMR heeft zitting in het bestuur van Stichting OPEN

Vera Ortmanns

managing director SMR

Robert van Beek

Boardmember

Xander van Bree

Boardmember

Richard Droop

Boardmember

Adviesraad

SMR behartigt de belangen van alle producenten van elektrische apparaten in de verschillende productgroepen op gebied van circulariteit. Binnen Stichting OPEN is SMR de vertegenwoordiger van u als producent. Om ervoor te zorgen dat we uw belangen ook daadwerkelijk kunnen vertegenwoordigen, heeft het bestuur van SMR de Adviesraad opgericht.

Het doel van de SMR Adviesraad is om bij te dragen aan het realiseren van de 65% doelstelling van Stichting OPEN en het mede bepalen van het bijbehorende beleid. De Adviesraad heeft als rol om mee te denken over het realiseren van de 65% en heeft een adviserende rol richting het bestuur van SMR, c.q. de bestuurder van OPEN.

Aanmelden Adviesraad

Bent u geïnteresseerd om deel uit te maken van de Adviesraad van SMR. Via deze link kunt u het profiel van de Adviesraad inzien. Aansluitend kunt u zich via onderstaand formulier aanmelden. Er zal dan contact met u opgenomen worden.

Stichting OPEN

Stichting OPEN geeft invulling aan de wettelijke producentenverantwoordelijkheid voor e-waste. Het doel van Stichting OPEN is om samen met ketenpartners binnen twee jaar de wettelijke inzameldoelstelling van 65% realiseren (waarbij het om inzameling en verwerking gaat) en de e-wastesector meer circulair maken.

Wat doet Stichting OPEN:

Inzamelen
Er is nog een forse inspanning nodig om tot een hogere inzameling te komen. Alleen zo wordt zo veel mogelijk grondstoffen teruggewonnen en CO2 bespaart.

Recyclen
De afgelopen jaren is het gelukt om de inzameling en de kwaliteit van de recycling van e-waste fors omhoog te brengen. Het is nu tijd voor de volgende stap.

Voorlichtingen
Onder de naam Wecycle voert Stichting OPEN campagnes om de inzameling en recycling van e-waste te stimuleren. Dit doen we door het vergroten van kennis van de Nederlanders en het versterken van “recycle” zelfvertrouwen.

Rapporteren
Om de gestelde doelstellingen te bereiken is het van belang dat alle producenten van elektrische en elektronische apparatuur hun verantwoordelijkheid nemen en rapporteren via Stichting OPEN

Stuur ons een bericht

  Contact

  Stichting Metalektro Recycling
  Zilverstraat 69
  2718 RP Zoetermeer

  KVK 27186445

  Copyright | Stichting Metalektro Recycling