De afgelopen vijf jaar is er een enorme groei te zien van duurzame energieopwekking via zonnepanelen in Nederland. En deze groei zet zich de komende jaren nog door.  

Zowel in Nederland als Europa wordt dan ook fors ingezet op het creëren van productiecapaciteit voor zonnepanelen. Dit betekent dat er op termijn een grote behoefte ontstaat naar grondstoffen voor de productie. Zo is er bijvoorbeeld alleen al in Nederland jaarlijks behoefte aan 200.000 ton extra helder zonnepaneel glas. Dit wordt nu indirect als glas in complete zonnepanelen geïmporteerd. Met de Nederlandse en EU-ambities moet dit glas en andere grondstoffen straks wel beschikbaar zijn. Met de recycling van end-of-live (afgedankte) zonnepanelen is er de mogelijkheid om grondstoffen te leveren voor nieuwe zonnepanelen of andere hoogwaardige toepassingen.  

Stichting OPEN beschikt over een landelijk dekkend logistiek netwerk waarbij alle afgedankte zonnepanelen worden ingezameld en naar één verwerkingslocatie worden gebracht. Het gaat nu nog om een relatief beperkt volume, momenteel circa 1.000 ton. Vanaf 2030 wordt de grootste stroom end-of-live zonnepanelen verwacht van de eerste generatie zonnepanelen. Het is van belang dat deze zonnepanelen op een veilige manier worden gerecycled en waardevolle grondstoffen teruggewonnen worden.  

CENELEC-verwerken

Het recyclen van zonnepanelen moet voldoen aan de CENELEC-voorwaarden en de vereisten in de WEEE Directive. CENELEC is een NEN-norm, een Europese standaard voor de verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparaten (e-waste). Deze is als verplichting opgenomen in de Nederlandse wet- en regelgeving voor e-waste. Op deze wijze worden de afgedankte zonnepanelen op een correcte manier verwerkt, waarbij er niet alleen aandacht is voor het terugwinnen van grondstoffen maar ook op het milieuverantwoord en veilig werken.  

TNO-onderzoek naar verwerking

Er zijn verschillende manieren om zonnepanelen te verwerken. Stichting OPEN heeft onderzoek laten uitvoeren door TNO. Het rapport ‘Balancing costs and revenues for recycling end-of-life PV panels in the Netherlands’ beschrijft verschillende mogelijkheden en is te downloaden via de door Stichting OPEN opgericht kennisplatform Circulaire Kennis. 

Marktuitvraag

Stichting OPEN wil een contract aangaan voor de toekomstige recycling van zonnepanelen en heeft hiervoor een uitvraag op de markt gezet voor een toekomstbestendige, hoogwaardige verwerking van zonnepanelen. Stichting OPEN schrijft nadrukkelijk geen techniek voor. Het resultaat staat voorop: hoeveel grondstoffen kunnen uit 1.000 kg zonnepanelen worden teruggewonnen voor een hoogwaardige inzet elders? De TNO-rapportage en voorbeelden uit het buitenland bieden voldoende houvast om dit in Nederland te realiseren. Dat is dan ook de reden om een uitvraag in de markt te zetten. Belangrijk daarbij is dat de afzet van grondstoffen daadwerkelijk mogelijk is. De voorstellen worden hierop beoordeeld.  

De uitvraag is gepubliceerd op het platform Mercell source to contract. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor de eerste fase ‘request for interest’ na aanmelding via https://s2c.mercell.com/registration. 

 

The post Recyclen van end-of-live zonnepanelen first appeared on Stichting Open.