Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (Stichting OPEN) kijkt met interesse naar de recente rapportage van het Nationaal (W)EEE Register (NWR).

In die rapportage wordt een totale inzameling van 219.456 ton afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) gemeld. De verdeling van dit nieuwe inzamelrecord is als volgt: 162.383 ton door het inzamelnetwerk van Stichting OPEN, 41.617 ton door de stimuleringsregeling van Stichting OPEN samen met de metaalverwerkers, en 15.456 ton inzameling door de markt zelf.

Het NWR is een onafhankelijk, zelfstandig opererend register dat jaarlijks de Nederlandse data met betrekking tot e-waste rapporteert. Zij verzamelen en analyseren gegevens over de hoeveelheden nieuw op de markt gebrachte elektrische en elektronische apparatuur en de ingezamelde hoeveelheden afgedankte apparatuur.

Deze cijfers, gerapporteerd aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, benadrukken de koppositie die Nederland heeft in Europa op het gebied van e-waste inzameling.

In de rapportage van dit jaar wordt expliciet het succes van de stimuleringsregeling van Stichting OPEN genoemd als een belangrijke reden voor de hogere inzameling. “We zijn blij met de behaalde resultaten en zien dat onze inspanningen vruchten afwerpen,” aldus Steven van Eijck, voorzitter van Stichting OPEN. “Het inzamelingspercentage gerapporteerd door de NWR op basis van AEEA-afgedankt was in 2023 60%, wat aantoont dat we op de goede weg zijn.”

De NWR benoemt in haar eigen berichtgeving de noodzaak voor een effectieve inzameldoelstelling, gebaseerd op een methode die recht doet aan de langere levensduur van nieuwe apparaten en die de circulaire doelen stimuleert op het gebied van levensduurverlenging en reparatie. Ook wordt gewezen op verbeterpunten voor de registratie van export voor hergebruik. Het NWR is in gesprek met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over mogelijkheden om de registratie van de nu ongecontroleerde export van apparaten te verbeteren.

Ondertussen blijft Stichting OPEN zich inzetten voor verdere verbeteringen. Tijdens de stakeholderbijeenkomst op 2 juli wordt de gelegenheid geboden om de resultaten te bespreken en waardevolle input te verzamelen van de ketenpartners, zodat de plannen nauwkeurig kunnen worden herijkt. Deze sessies zijn essentieel om samen met onze partners te werken aan een circulaire toekomst en onze strategie continu te verfijnen en optimaliseren op basis van feedback uit de sector.

The post Nieuwe cijfers NWR bevestigen Europese koppositie Nederland inzameling e-waste first appeared on Stichting Open.