Er moet meer werk worden gemaakt van het halen van de doelstellingen voor circulaire economie. Dat was de afdronk van het debat van de Commissie Infrastructuur & Milieu met staatssecretaris Heijnen (CDA) op 11 mei.

Diverse woordvoerders waren kritisch over de voortgang die er wordt geboekt en willen snel duidelijkheid over de plannen van de staatssecretaris om in 2030 50% circulair te zijn. Er werd ook gesproken over de rol van Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV). De Kamer zal nog even geduld moeten hebben; de staatssecretaris beloofde de Kamer snel te informeren over hoe het regeerakkoord precies zal worden ingevuld, maar pas later dit jaar volgen gedetailleerdere plannen over circulaire economie en grondstoffenstrategie.

In het debat, dat bijna 6 uur duurde, kwamen veel verschillende onderwerpen aan de orde, zoals statiegeld op blik, de risico’s van microplastics en het uitvoeringsprogramma Van Afval Naar Grondstof (VANG). Er werd ook uitgebreid stilgestaan bij de werking van huidige en toekomstige UPV’s. De discussie ging onder andere over de doelstellingen en over ketensamenwerking binnen de UPV’s. De staatssecretaris zegde toe een brief te zullen sturen aan producenten over de doelstellingen.

Afvalbranden

Stichting OPEN vroeg in de aanloop van het debat aandacht voor het risico van afvalbranden als gevolg van onjuist scheiden van batterijen en accu’s van overig afval. Diverse media, waaronder Telegraaf en RTL4 besteedden hier aandacht aan. Voor Stichting OPEN is dit een belangrijk thema. Wij ondernemen dan  ook veel om afvalbranden in de kiem te smoren, zoals:

Voorlichting aan consumenten, recent nog via reclame bij Eredivisie wedstrijden over het goed weggooien van elektrisch gereedschap
Het faciliteren van veilig inzamelen van (batterijverdachte) apparaten via inzamelmeubels etc. op ruim 14.000 inleverpunten
Samen met partners zorgen voor veilige uitsortering en gecompartimenteerd vervoer van batterijverdachte apparaten.
Samen met partners aanbieden van veilige opslag en verwerking.

 

 

The post Tweede Kamer wil duidelijkheid staatssecretaris over ambities Circulaire Economie first appeared on Stichting Open.