Na een formatie van ruim 9 maanden is op woensdag 16 december het regeerakkoord voor kabinet Rutte-4 gepresenteerd. Stichting OPEN verwelkomde bij monde van voorzitter Steven van Eijck de ambities op het gebied van circulaire economie en de wens om Nederland rolmodel voor recycling te laten worden in Europa. En er gebeurde meer ‘in Den Haag’. Er werden Kamervragen gesteld over afgedankte zonnepanelen. En CDA-kamerlid Bontenbal en  Grinwis van de ChristenUnie vroegen demissionair staatssecretaris Steven van Weyenberg via een motie om klimaatbeleid beter te integreren met circulaire economie en grondstoffenbeleid. 

Circulaire economie in regeerakkoord

Voor het eerst is circulaire economie in een regeerakkoord geduid als belangrijke transitie, naast digitalisering en de energietransitie. Wij zijn blij met circulaire economie als speerpunt van het kabinet. Het aankomende kabinet moet echter een nadrukkelijker rol nemen. Lees onze volledige reactie hier 

Kamervragen CDA en D66 over afval zonnepanelen 

Op 6 december besteedde Nieuwsuur aandacht aan de nieuwe afvalstroom die op gang komt door de enorme toename in zonnepanelen. Volgens schatting worden in 2030 in Nederland al ongeveer 250.000 zonnepanelen afgedankt. Op dit moment is de afdanking van zonnepanelen nog zeer gering, een paar honderd ton per jaar en dit levert beperkingen op om hoogwaardige verwerking mogelijk te maken. Stichting OPEN-directeur Jan Vlak pleitte er in de uitzending voor om nú te beginnen met het opbouwen van een fonds, voor de afgedankte panelen van de toekomst. Volgens Vlak is het aantal producenten dat helemaal geen recyclingsbijdrage betaalt, nu nog te groot. “Het grote aantal freeriders is een concurrentienadeel voor bedrijven die het goed geregeld hebben. Dat willen we aanpakken.” De politiek neemt ondertussen een afwachtende rol in, en laat het over aan de markt. Dat was aanleiding voor CDA en D66 om Kamervragen te stellen, onder andere over de hoogte van de recyclingsbijdrage, waarom deze bovendien zoveel lager is dan in België (2 Euro) en of de staatssecretaris van I&W hierover in gesprek is met stichting OPEN. Het antwoord op deze vragen volgt op een later moment. 

CDA en ChristenUnie willen betere integratie klimaatbeleid, grondstoffenbeleid en circulaire economie 

CDA-kamerlid Henri Bontenbal en Pieter Grinwis van de ChristenUnie hebben demissionair staatssecretaris Steven van Weyenberg (Infrastructuur & Waterstaat) via een motie gevraagd om klimaatbeleid beter te integreren met circulaire economie en grondstoffenbeleid. Zij maken zich zorgen over het op peil houden van de leveringszekerheid van energie en grondstoffen. Van Weyenberg erkende dat deze koppeling tussen beleidsterreinen nodig is. “We hebben hier heel veel gepionierd en we hebben heel veel mooie voorbeelden, maar ik vind het echt tijd voor een systeemverandering.” Als goed voorbeeld ziet hij verplichte percentages recyclaat bij textiel en bij plastics en “eerlijkere prijzen van CO2-uitstoot”.  De Kamer stemde deze week met grote meerderheid in met deze motie. Ook komt er op korte termijn een brief van demissionaire staatssecretarissen Dilan Yesilgöz (Economische Zaken en Klimaat) en Steven van Weyenberg over synergie tussen circulaire economie en klimaatmaatregelen. 

 

The post Nieuws uit Den Haag  first appeared on Stichting Open.