De tegemoetkomingsregeling voor CENELEC-certificering van Stichting OPEN wordt uitgebreid voor partijen die zich voor de verwerking van kabels zouden willen certificeren. De vergoeding is max. €5.000,- per partij per behaald certificaat. Daarnaast worden intakegesprekken en (indien noodzakelijk) quickscans op locatie door Stichting OPEN vergoed als onderdeel van de tegemoetkomingsregeling. Ook worden kabels aan de Stimuleringsregeling toegevoegd.

Verwerkers die slechts kabels verwerken kunnen alleen CENELEC type 3 krijgen (AEEA-soort ‘other’ en met verwerking type 3 (shredderen en scheiding van verkregen fracties). Lees hier meer over de tegemoetkomingsregeling voor certificering.

Uitbreiden Stimuleringsregeling

Daarnaast is onze Stimuleringsregeling uitgebreid, zodat deze (nieuw) gecertificeerde partijen als ontvanger van de regeling kunnen optreden. Zodoende kunnen zij onder eigen inzameling en voor aanbiedende metaalrecyclers aanspraak maken op de Stimuleringsvergoeding van €125,-/ton.

Hiermee hopen we de drempel tot certificering te verlagen en partijen aan te moedigen zich te laten certificeren voor de verwerking van kabels. Daarmee worden er meer mogelijkheden gecreëerd voor gecertificeerde afzet.

Stimuleringsregeling

Via de Stimuleringsregeling worden deelnemers aan de regeling gestimuleerd om elektrische apparaten apart te houden, niet (verder) te beschadigen en gescheiden aan te bieden aan een CENELEC-gecertificeerde verwerker. Stichting OPEN keert daarvoor een vergoeding uit bovenop de materiaalwaarde die zij zelf onderhandelen voor grote, kleine en ICT-apparaten. Voor apparaten waar normaliter voor betaald moet worden om deze gecertificeerd te verwerken, biedt Stichting OPEN een gratis ophaalservice. Als deelnemer van de Stimuleringsregeling kun je officieel Wecycle-inleverpunt voor bedrijven worden.

Recent werden ook gescheiden ingezamelde inbouw airco’s en warmtepompen toegevoegd aan de regeling.

The post Kabels onder Stimuleringsregeling en er geldt een tegmoetkomingsregeling first appeared on Stichting Open.