Zorg voor een CENELEC-certificering: preparation for re-use

Producenten en importeurs van apparaten en lampen opgelet: op het moment dat een product in de afvalfase is beland, komt er wet- en regelgeving om de hoek kijken. Stichting OPEN is de Nederlandse regiehouder voor deze zogeheten producentenverantwoordelijkheid en zorgt onder meer voor de inzameling en CENELEC-gecertificeerde verwerking van afgedankte apparaten en lampen. Maar als je als producent of importeur zélf grondstoffen, onderdelen of producten wil verwerken, recyclen of onderdelen uit een afgedankt apparaat wil halen en die in wil zetten bij reparatie van andere apparaten, dan heb je ook zélf een CENELEC-certificering nodig. Stichting OPEN denkt daarin graag met je mee.

“Een CENELEC-certificering wordt uitgegeven door de organisatie WEEELABEX. Dat staat voor: Waste Electric en Electronic Equipment LABel of EXcellence”, legt Peter de Haan, accountmanager bij Stichting OPEN uit. “WEEELABEX is de certificeringsinstelling die, op basis van een auditrapport door een onafhankelijke auditor, bepaalt of een verwerker voldoet aan de normen op het gebied van transporteren, inzamelen, opslaan en verwerken van elektrisch afval. Als Stichting OPEN stimuleren we het behalen van dat CENELEC-certificaat voor verwerkers die op de Nederlandse markt actief zijn. Zo zorgen we samen voor het milieu, maken we onze branche circulair en houden we de afvalstromen inzichtelijk. Ook denken we mee met producenten en importeurs die zélf aan de slag willen met hergebruik en die overwegen om een CENELEC-certificaat preparation for re-use aan te vragen.”

Preparation for re-use-certificaat

Op het moment dat je een afgedankt elektrisch apparaat wil voorbereiden voor hergebruik en/of onderdelen opnieuw wil gebruiken (re-usen) in een ander apparaat, dan heb je het preparation for re-use-CENELEC-certificaat nodig. Deze CENELEC-certificering is, net als de andere CENELEC-certificeringen, locatiegebonden: voer je werkzaamheden op verschillende locaties uit, dan moet je voor elke locatie een certificaat behalen.

Peter: “Stichting OPEN heeft veel ervaring met CENELEC-aanvragen en dus ook met de preparation for re-use-certificaten. Wij ondersteunen je graag. Zo zijn we al een samenwerking aangegaan met een grote Nederlandse cv-ketel-leverancier en een witgoedproducent.” 

Hoe werkt het?

Als je een CENELEC-certificaat of een preparation for re-use-certificaat wil behalen, biedt Stichting OPEN je kosteloos een intakegesprek, een eventuele vergunningscheck en een quick scan aan waarin wordt bekeken wat er nodig is om het certificaat te kunnen behalen. Vervolgens is het aan jouw organisatie om te bepalen of je het certificeringstraject verder inzet. Wil je dat? Dan moet je zelf een onafhankelijke auditor inschakelen die een audit op locatie doet. Is die audit succesvol? Dan kent de WEEELABEX-organisatie het CENELEC-certificaat toe. Ook moet je vanaf dat moment jaarlijks rapporteren over verschillende werkzaamheden om je CENELEC-certificaat te behouden.

Peter: “Omdat dit aanvraagproces tijd, kosten en energie vraagt van organisaties, komen wij ze vanuit Stichting OPEN tegemoet met vrijblijvend advies. Voor organisaties die een preparation for re-use-certificaat willen aanvragen en willen bijdragen aan een circulaire branche, is een tegemoetkoming tot € 5.000,- vanuit Stichting OPEN mogelijk. Een andere optie is natuurlijk om samen te werken met verwerkers of ketenpartners die zo’n CENELEC-certificering al hebben. Ook daarin kunnen we als Stichting OPEN een verbindende rol spelen.”

Over de afvalstatus en verwerkingshandelingen

In de wereld van afval is het van belang welke status een elektrisch apparaat heeft. Of een apparaat zich in de afvalstatus bevindt, hangt af van de intentie van de ontdoener: de eigenaar die afval(stoffen) kwijt wil en het apparaat dus afdankt. Apparaten in de afvalfase hebben een grotere kans op defecten: ze moeten deskundig gekeurd, ontmanteld of verwerkt worden. De afvalstatus is wezenlijk anders dan een tweedehands status: als iemand een apparaat tweedehands verkoopt, heeft het geen afvalstatus. Alleen voor apparaten in de afvalfase is een CENELEC-certificaat wettelijk verplicht.

Die afvalstatus geldt ook voor afgedankte apparaten waarvan je onderdelen wil hergebruiken. Wil je onderdelen uit een afgedankt apparaat te halen? Dan verricht je een ‘verwerkingshandeling’. En om dat te mogen doen, is een CENELEC-certificaat een vereiste.

Toekomstbestendig hergebruiken

Het CENELEC-certificaat wordt in de toekomst nog belangrijker. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt wetgeving voor. Hierin wordt voor bedrijven een afgifteplicht ingevoerd voor apparaten met de juridische afvalstatus. Het is belangrijk dat deze afgedankte apparaten bij een CENELEC-verwerker terechtkomen, of bij een kundige refurbisher die moet beschikken over het CENELEC-preparation for re-use-certificaat.

Meer weten?

Neem contact op met Peter de Haan, accountmanager bij Stichting OPEN. Ben je geen importeur / producent maar wil je wel producten of onderdelen hergebruiken? Lees dit artikel.

The post Afgedankte producten of onderdelen hergebruiken? first appeared on Stichting Open.