Kabels met stekkers aan beide uiteinden zijn elektrische apparaten en moeten daarom door een CENELEC-verwerker worden verwerkt. Let hierop als je deze kabels op de Nederlandse markt inzamelt of verwerkt.

Volgens de definitie van de Regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA) zijn kabels met stekkers aan beide uiteinden apparaten die dienen voor het doorgeven van stroom en zijn daarom elektrische apparaten.

Importeren of inzamelen

Zamel je als gemeente, winkel, metaalrecycler etc. elektrische apparaten in? Zorg dan dat de kabels met stekkers aan beide uiteinde in de Wecycle-containers of -meubels terechtkomen. Of houd deze apart bij het elektrisch afval en breng dit naar een CENELEC-gecertificeerde verwerker.

Zet je deze kabels op de markt, geef ze dan op bij je jaarlijkse rapportage aan Stichting OPEN.

Verwerking

Het knippen van de aansluitingen van de kabels die als apparaten worden aangemerkt of het shredderen van deze kabels wordt gezien als verwerken van afgedankte elektrische apparaten. Dat mag op grond van artikel 11 van de Regeling AEEA alleen door een gecertificeerde verwerker gebeuren.

Voorbeeld

Zie deze foto’s van de Inspectie Leefomgeving en Transport met voorbeelden van kabels die wél en kabels die niet als elektrische apparaten in de zin van de Regeling AEEA worden gezien.

The post Kabels met stekkers aan beide uiteinden zijn elektrische apparaten first appeared on Stichting Open.