In Nederland is Stichting OPEN verantwoordelijk voor inzameling en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparaten, inclusief zonnepanelen. Het tarief voor zonnepanelen gaan per 1 juli 2023 omhoog naar EUR 0,04 per kg zonnepanelen. Daarnaast is met de ministeries van IenW en EZK afgesproken om de afvalbeheerbijdrage zichtbaar op de bon te zetten voor de klanten waar de producenten en importeurs aan leveren. Dit was een lang gekoesterde wens van de sector. In de oude situatie verrekenden de producenten en importeurs de afvalbeheerbijdrage in de productprijs naar de klant. De klant kon daardoor niet op de factuur zien of er rekening was gehouden met de afvalbeheerbijdrage.

Vanaf 1 juli zetten de producenten en importeurs de afvalbeheerbijdrage als aparte regel op de factuur van de klant. Hiermee wordt de controle op ‘freeriding’ vereenvoudigd. Er ontstaat immers meer bekendheid over de afvalbeheerbijdrage en er ontstaat traceerbaarheid in de keten over deze wettelijk verplichte afdracht waarmee de inzameling en verwerking van afgedankte zonnepanelen gefinancierd wordt.

Gelijk speelveld

Het zichtbaar maken van de afvalbeheerbijdrage heeft als doel het gelijk speelveld te borgen. Met de zichtbaarheid van de bijdrage weten namelijk alle partijen in de keten dat er voor zonnepanelen afgedragen is, en wat de landelijk vastgestelde hoogte hiervoor is. Nieuwe spelers worden zo automatisch op de hoogte gebracht. Bovendien is hiermee fraude makkelijker te bestrijden. Deze zichtbare afvalbeheerbijdrage is een wens van de branche, vertegenwoordigd door Holland Solar en Zonne-energie Recycling Nederland. De nieuwe opzet vereenvoudigt de aanpak van freeriders: alle producenten / importeurs van zonnepanelen moeten bijdragen. Met het nieuwe tarief en de zichtbaarheid kunnen we de hoogwaardige verwerking van afgedankte zonnepanelen straks garanderen.

Meer weten?

Importeurs of installateurs die meer willen weten, vinden hier informatie. Of lees het artikel dat Solar Magazine hierover schreef.

 

 

 

 

 

The post Importeur of installateur zonnepanelen? Bijdragen en dit vermelden op factuur first appeared on Stichting Open.