In mijn vorige column vertelde ik hoe vaak ik in de praktijk nog zie dat metaalrecyclers AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten, ofwel e-waste) niet scheiden van metalen. Ergens is het begrijpelijk, want bijvoorbeeld een armatuur bestaat nu eenmaal grotendeels uit metaal. Toch moeten we afgedankte spullen waar een stekker aan zit, die (plek voor) een batterij hebben of een schermpje bevatten, officieel zien als AEEA. En daarbij gelden wettelijke regels, zoals bij demontage-activiteiten.

De hoeveelheid e-waste groeit gestaag. Zodra iedereen (consumenten, bedrijven en industrie) een bijdrage levert aan de juiste inzameling en verwerking, kunnen we dit ‘afval’ collectief recyclen en dus circulariteit realiseren. Als metaalrecycler speelt jouw bedrijf/werkgever hier een belangrijke rol in. 

Zelf demonteren

Er zijn metaalverwerkers die de elektrische component van een apparaat zelf demonteren. Dat dit gebeurt is heel positief en dit juichen wij als Stichting OPEN uiteraard toe. Mits je een CENELEC-certificering hebt. Dan mag je volgens de wettelijke regels demonteren. Als je de demontage-activiteit zonder papiertje uitvoert, pleeg je officieel een delict en loop je het risico om een boete te krijgen van de omgevingsdienst – mocht je gehandhaafd worden. 

Zodra je jouw CENELEC-certificering in orde maakt, geeft dit niet alleen een goed gevoel omdat je zeker weet dat demontage van AEEA naar behoren gebeurt. Je neemt bovendien een voorsprong op je concullega’s die hierin nog achterlopen. Je organisatie wordt toekomstbestendiger. Zodra je de certificering in orde hebt, ga je merken dat er ook meer aanvoer komt: jouw organisatie is immers een betrouwbare verwerker. 

Om in aanmerking te komen voor een CENELEC-certificering, moet je voldoen aan bepaalde eisen, die een onafhankelijke auditor komt controleren. Indien alles in orde is, ontvang je het CENELEC-certificaat. Zo niet, dan krijg je een paar weken te tijd om aanpassingen door te voeren en komt diegene nogmaals langs.

Zodra je gecertificeerd bent, moet je een rapportage bijhouden over de e-waste die je verwerkt. Daar staat bijvoorbeeld in waar de onderdelen naartoe zijn gegaan en wat de ontvangende partij hiermee doet. Dit is van belang omdat CENELEC uitgaat van een verwerkingsstandaard: minimaal 90% van het e-waste moet worden hergebruik en dat moet controleerbaar zijn.  

Ga je aan de slag met een CENELEC-certificering voor jouw bedrijf? Laat het ons weten als Stichting OPEN je hierbij kan ondersteunen. Bel of mail gerust, dan helpen wij je. Je kunt contact opnemen met: 

Raymond Onink raymond.onink@stichting-open.org  
Eva Gobits: eva.gobits@stichting-open.org

Dit is een column van Raymond Onink, Adviseur Zakelijke Markt

The post CENELEC-certificering: waarom en hoe? first appeared on Stichting Open.