Adviesraad

Profiel SMR adviesraad

SMR, de Stichting Metalektro Recycling heeft als doel om op effectieve en efficiënte wijze de inzameldoelstelling van ten minste 65% te behalen voor alle bedrijven die elektrische en elektronische apparaten op de Nederlandse markt zetten. Dit doel tracht zij te bereiken door het behartigen van de belangen van de producenten en importeurs die vallen onder 26 productgroepen, variërend van naaimachine tot professionele koeling en van elektrisch muziekinstrument tot een luchtbehandelingskast. Producenten/importeurs sluiten zich aan bij Stichting OPEN, maar houden indirect toch een relatie met SMR. In de eerste plaats omdat SMR een van de bestuurders van Stichting OPEN benoemt en jaarlijks de hoogte van de afvalbeheerbijdrage voor 27 productgroepen bepaalt ter dekking van de kosten voor het realiseren van de inzameldoelstelling van 65%. Daarnaast zal SMR ook specifieke activiteiten en projecten uitvoeren gericht op het behalen van de doelstelling van 65% op een kosten efficiënte wijze. Gegeven deze verantwoordelijkheid wil SMR haar draagvlak versterken en is zij zodoende op zoek naar leden voor de Raad van Advies.

 

Het Bestuur

Het bestuur van SMR is verantwoordelijk voor het behartigen van de belangen van haar producenten, het op collectieve wijze organiseren van de inzameling en recycling, het benoemen van een bestuurder van Stichting OPEN, het ondersteunen en adviseren van die bestuurder voor de vaststelling van de vergoeding die haar producenten verschuldigd zijn aan Stichting OPEN voor de inzameling en verwerking van hun afgedankte apparaten.

 

Raad van Advies

De Raad van Advies functioneert als klankbord en adviseur naar het bestuur. De Raad van Advies bestaat uit vertegenwoordigers van producenten vallend binnen de productgroepen. Elke persoon die zich als zodanig kan legitimeren heeft toegang tot de bijeenkomsten van de Raad van Advies. Het bestuur van SMR hecht waarde aan een goede afspiegeling van de achterban in de Raad van Advies, waarbij er met name producenten/importeurs, die apparaten op de Nederlandse markt zetten worden opgeroepen om zich hiervoor aan te melden. Er is een voorkeur naar minimaal een vertegenwoordiger per productgroep.

Profiel

Een lid van de Adviesraad van SMR:

• is betrokken bij wat er speelt op het gebied van Circulaire Economie en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen;
• Heeft een brede, open blik en denkt actief mee aan het vinden van mogelijke oplossingen;
• is, bij voorkeur, werknemer van een producent/importeur die elektrische apparaten op de Nederlandse markt zet.

 

Informatie & aanmelden

Wilt u meer informatie of zich aanmelden? Neem dan contact op met:

Vera Ortmanns directeur SMR
T +31 (0) 79 30 30 320
E vera.ortmanns@metalektrorecycling.nl

Stuur ons een bericht

  Contact

  Stichting Metalektro Recycling
  Zilverstraat 69
  2718 RP Zoetermeer

  KVK 27186445

  Copyright | Stichting Metalektro Recycling