Privacy statement

Privacy statement

SMR, gevestigd aan Baron de Coubertinlaan 7 in Zoetermeer, respecteert de privacy van alle bezoekers van deze website. Persoonlijke informatie die u ons eventueel verstrekt, wordt altijd vertrouwelijk behandeld. De persoonlijke gegevens die u op de website invult, worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel, zoals het toezenden van aangevraagde informatie. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) stelt. In dit Privacy Statement wordt beschreven op welke wijze SMR met uw persoonsgegevens omgaat.

 

Doel

Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is:
– Het verwerken van uw vraag, klacht of opmerking en hier vervolgens op te reageren.
– Het analyseren van uw gebruik van de website ter verbetering van de website.

 

Grondslag van de verwerking van aangevraagde informatie

Indien u vragen hebt aan of klachten en opmerkingen heeft over SMR kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar info@metalektrorecycling.nl. Wij moeten uw persoonsgegevens verwerken om op uw ingekomen e-mail te kunnen reageren. Om u in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn, kunnen uw gegevens worden opgeslagen evenals de door u toegezonden e-mail. Hierbij slaat SMR slechts de door u verstrekte gegevens op, waaronder maar niet uitsluitend, uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Door gebruik te maken van het genoemde e-mailadres geeft u toestemming voor het verwerken van de door u verstrekte informatie.

 

Grondslag van de verwerking op de website

Bij uw gebruik van de website kan er gebruik worden gemaakt van cookies om ervoor te zorgen dat u de website optimaal kunt gebruiken. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. De cookies en daarmee uw persoonsgegevens worden op deze website dan ook slechts verwerkt met uw toestemming als bedoeld in Artikel 6 lid 1 sub a AVG. SMR wijst u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Lees voor meer informatie over het gebruik van cookies op deze website ons Cookie Statement.

  

Beveiliging

SMR heeft passende maatregelen genomen om het verlies of de onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Uw gegevens worden te allen tijde op vertrouwelijke wijze behandeld.

 

Bewaartermijnen

Voor ingekomen vragen op info@metalektrorecycling.nl geldt dat ze slechts worden bewaard zolang de gegevens noodzakelijk zijn en dit kan per geval verschillen. SMR streeft ernaar om de noodzakelijkheid van deze gegevens jaarlijks te evalueren.
Uw persoonsgegevens worden na uw bezoek aan de website zo lang als nodig bewaard en vervolgens op een deugdelijke en duurzame wijze verwijderd.

 

Uw rechten

Op grond van de wet heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens en op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. SMR en haar verwerker kunnen dit op uw verzoek doen. U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen per post (SMR, Baron de Coubertinlaan 7, 2719 EN Zoetermeer) of per e-mail (info@metalektrorecycling.nl).

 

Vragen?

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door SMR en haar verwerker kunt u deze stellen via info@metalektrorecycling.nl.

 

Cookie Statement

Belangrijke informatie over cookies op Metalektrorecycling.nl
SMR informeert u in dit Cookie Statement over de cookies die bij bezoek aan SMR.nl kunnen worden geplaatst. Cookies zijn kleine bestandjes die met pagina’s van een website worden meegestuurd naar uw browser en op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. De reden hiervoor is dat uw browser deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen, zodat u bij een volgend bezoek aan SMR.nl als gebruiker wordt herkend. Bij het gebruik van metalektrorecycling.nl kan door SMR informatie over uw gebruik van metalektrorecycling.nl en van gerelateerde websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

 

First party cookies

Bij het bezoeken van metalektrorecycling.nl kunnen eigen SMR-cookies worden geplaatst. Eigen cookies zijn gemaakt door of voor SMR, worden door SMR op uw computer opgeslagen en alleen SMR heeft toegang tot deze cookies en de informatie die door middel van de cookie wordt verzameld. Dit worden ook wel ‘first party cookies’ genoemd. Zulke cookies worden door SMR bijvoorbeeld gebruikt om zoekopdrachten of deelnameformulieren automatisch in te vullen.

Weigeren en verwijderen van cookies
U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw volgende gebruik van metalektrorecycling.nl geen nieuwe cookies meer ontvangt. De wijze waarop verschilt per browser, raadpleeg eventueel de helpfunctie van de browser. Daarnaast kunt u de cookies die bij gebruik van metalektrorecycling.nl worden geplaatst, zowel individueel als collectief weigeren via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Hier kunt u ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op uw browser. Hier staat per browser uitgelegd hoe u reeds op uw browser geplaatste cookies kunt verwijderen.
Als u cookies weigert en/of verwijdert, kan het gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van metalektrorecycling.nl of dat u geen toegang heeft tot (onderdelen van) metalektrorecycling.nl. Let op: het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Als u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers moet u de bovengenoemde handeling(en) herhalen.

 

Privacy

Op de persoonsgegevens die SMR eventueel op basis van de door haar geplaatste cookies verwerkt, is het SMR Privacy Statement van toepassing.

 

Wijziging van deze Verklaring

SMR behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy en Cookie Statement. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd.

Dit Privacy en Cookie Statement is voor het laatst gewijzigd op 25 april 2022

Stuur ons een bericht

  Contact

  Stichting Metalektro Recycling
  Zilverstraat 69
  2718 RP Zoetermeer

  KVK 27186445

  Copyright | Stichting Metalektro Recycling