We zijn al een tijdje onderweg in 2022; tijd om terug te blikken op vorig jaar.  Sinds 1 maart 2021 is Stichting OPEN namens alle producenten van elektrische apparaten verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van alle e-waste in Nederland.

Het jaar was – wederom – een achtbaan. De circulaire economie en de tekorten aan grondstoffen vroegen om een verdere omslag in het denken. In 2021 startte Stichting OPEN in het kader van het Actieplan 65% samen met partners een flink aantal projecten. En kwam er meer aandacht voor levensduurverlenging door reparatie en hergebruik, voor het terugwinnen van herbruikbare onderdelen of voor CO2-reductie.

Wij spraken verschillende partners over deze onderwerpen. Je leest de verhalen in het verslag van Stichting OPEN over de tien maanden in 2021.

De cijfers over heel 2021 volgen eind juni, van het Nationaal WEEE-register. Ook maakt Stichting OPEN rond dezelfde tijd haar AVV-rapportage aan de overheid openbaar.

Foto: Jan Vlak, directeur Stichting OPEN

The post Verslag over de eerste 10 maanden van Stichting OPEN first appeared on Stichting Open.